arts & crafts & cousas desas

Deseñador e artesán pola gracia de deus. Traballo formas e materiais diversos. O meu material preferido é a luz.